Model act aditional la contractul individual de munca

Exemplu de act aditional la contractul individual de munca

Act aditional la contractul individual de munca

Act aditional

(varianta: cu clauza de confidentialitate, de neconcordanta si de fidelitate)

la contractul individual de munca incheiat cu salariatul ............. inregistrat la Inspectoratul Teritorial de munca sub nr.........din.........

Incheiat astazi..........

la..........

Intre:

1. ............, in calitate de angajator si

2. ............, in calitate de salariat

care au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul individual de munca sus-mentionat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

I. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

Model act aditional la contractul individual de munca

1. Datele, informatiile si documentele pe care le obtine salariatul ca efect al executarii contractului individual de munca intervenit intre parti sunt confidentiale.

2. Datele, informatiile si documentele strict confidentiale de care salariatul a luat cunostinta nemijlocit sau incidental sunt urmatoarele:

a) situatia financiara a societatii;

b) proiectele si programele de afaceri;

c) produsele nelivrate pietii;

d) procedee de fabricatie;

e) licentele sau brevetele de inventie;

f) rezultatele activitatii de cercetare/proiectare;

g) structura bancii de date din sistemul de prelucare automata a datelor;

h) modul de promovare a produselor

etc.

3. Salariatul poate dezvalui date sau informatii ori poate pune la dispozitie documente din domeniile mentionate la pct. 2 numai persoanelor implicate in executarea obligatiilor de serviciu care au legatura cu ele sau acelor persoane pentru care poate da aprobare, numai in scris, de catre ................

4. Salariatul se obliga ca, in timp de cel putin........ani de la data incetarii contractului individual de munca, sa pastreze confidentialitate datelor, informatiilor si documentelor cu care a luat contact pe cale directa sau incidentala in cursul executarii acestora.

5. In cazul in care salariatul, cu intentie sau din culpa, divulga date, informatii sau documente confidentiale, se obliga sa despagubeasca societatea corespunzator prejudiciilor materiale pe care i le-a produs.

II. CLAUZA DE NECONCURENTA

Act aditional la contractul individual de munca

6. Salariatul se obliga ca pe toata durata executarii contractului sau individual de munca sa nu isi constituie o societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului, sa nu devina asociat sau actionar intr-o asemenea societate, ori sa isi asume functia de administrator, membru in consiliul de administratie sau cenzor intr-o alta societate comerciala cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al societatii angajatorului.

III. CLAUZA DE FIDELITATE

Act aditional la contractul individual de munca

 

 

 

7. In cazul in care salariatul este trimis pe cheltuiala angajatorului la cursuri de pregatire sau de perfectionare profesionala (inclusiv la cele efectuate cu burse sau la stagii de pregatire practica ori specializare in strainatate) se obliga sa lucreze la societatea angajatorului cel putin......ani.

8. In cazul in care salariatul reziliaza contractul individual de munca inauntrul termenului mentionat la pct. 7, se angajeaza sa ramburseze toate cheltuielile suportate de angajator, proportional cu timpul neservit in folosul acestuia.

Prezentul act aditional, care face parte integranta din Contractul individual de munca sus-mentionat s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, din care cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca..............

ANGAJATOR ANGAJAT
Act aditional la contractul individual de munca