Model cerere de amanare a judecarii cauzeiCerere de amanare a judecarii cauzeiDOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul .............................., in calitate de reclamant sau parat in dosarul nr. ........ al acestei instante, cu termen de judecata la data de ...........,

Formulez:

Cerere de amanare a judecarii cauzei, pentru urmatorul motiv: ........................ . In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 126, sau art. 132, art. 138 alin. 1, art. 155, art. 156, art. 157 C proc. civ.

Data .............

Semnatura .............

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .................Cerere de amanare a judecarii cauzei