Model cerere de depunere de acte la dosarCerere de depunere de acte la dosarDomnule Presedinte,

Subsemnatul ............................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ..........., reclamant in dosarul nr. ..../........, cu termen la ..........., va rog sa luati act ca inteleg sa depun la dosarul cauzei urmatoarele acte solicitate de instanta:

- .................................;
- .................................;
- .................................,

in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.

Data ...............

Semnatura reclamantului

...................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ..........................Cerere de depunere de acte la dosar