Model cerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se atacaCerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se atacaDOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ............................, domiciliat in .............., str. .........., nr. ...., declar recurs impotriva deciziei penale nr. ...... din ........... a ............., pronuntata in dosarul nr. ....... si va rog ca, impreuna cu dosarul, sa fie inaintat instantei competenta cu solutionarea sa, si anume ................. .

Data .................

Semnatura ...............

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .....................Cerere de depunere a recursului la instanta a carei hotarare se ataca