Model cerere de deschidere a contuluiCerere de deschidere a contuluiCERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI

Catre Banca Romana de Comert Exterior

Subsemnatii ............................................................... ............................................................................... in calitate de reprezentanti ai ............................................... ............................................................................... in conformitate cu Normele de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative va rugam a aproba deschiderea unui cont de disponibilitati in valuta ......... ............................................................................... (se va indica valuta in care titularul doreste sa aiba contul deschis).

In acest scop depunem:

- copie legalizata dupa autorizatia de constituire emisa conform art. 28 din Decretul-lege nr. 54/1990;
- copie legalizata dupa dovada de inregistrare la administratia financiara judeteana sau a municipiului Bucuresti;
- copie legalizata dupa autorizarea Ministerului Comertului Exterior pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior, eliberata conform art. 15 din Decretul-lege nr. 54/1990;
- fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor imputernicite sa dispuna efectuarea de operatiuni prin cont.

Documentele ce se depun la Banca Romana de Comert Exterior vor fi semnate cu *) .........................................................................

Solicitam ca extrasul de cont sa fie **) ..................................

In cazul remiterii prin posta a extrasului ne angajam sa suportam cheltuielile de remitere.

Am luat cunostinta de conditiile in care se vor efectua operatiunile in cont si le vom respecta intocmai.

Semnaturile ***) .................

.................

.................

L.S. .................

Se aproba

DIRECTOR

Cod cont .........................

SEF SERVICIU

Data ..............
-----------------------------
*) Se va trece numarul de semnaturi cu care se vor prezenta documentele la banca.
**) Se vor preciza modalitatea de remitere a extrasului de cont (prin inminare la ghiseu sau expediere prin posta), precum si termenele la care se solicita aceasta.
***) Va fi semnata cu acelasi numar de semnaturi cu care este prevazut in prezenta sa se depuna documentele la B.R.C.E.Cerere de deschidere a contului