Model cerere de divortCerere de divortDOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata(ul) ........................, domiciliat(a) in ............., str. .........., nr. ..., chem in judecata pe sotul(ia) meu(a) ......................, domiciliat(a) in ............, str. .........., nr. ..., pentru divort, urmand ca, pe baza probelor ce vor fi administrate in cauza, instanta sa hotarasca:

1. in temeiul art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei incheiata intre noi si inregistrata sub nr. ....... din ............. la ............. din vina paratului(ei);
2. in temeiul art. 42 alin. 1 C. fam., sa-mi fie incredintat spre crestere si educare copilul minor ......................, nascut la data de ............., conform certificatului de nastere nr. ........, inregistrat la ............;
3. in temeiul art 42 alin. 3 C. fam., obligarea paratului(ei) sa contribuie la cheltuielile de crestere, invatatura, educare si pregatire profesionala a copilului, potrivit art. 94 C. fam.;
4. in temeiul art. 36 alin. 1 C. fam., impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei;
5. in temeiul art. 40 C. fam., sa reluam numele avute inainte de casatorie.

Rog ca paratul(a) sa fie obligat(a) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, .................................................

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 37 alin. 2 si art. 38 C. fam., cat si pe dispozitiile celorlalte texte enuntate mai sus.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu acte si proba cu urmatorii martori:

1. ............................, domiciliat in .........., str. .............., nr. ...;
2. ............................, domiciliat in .........., str. .............., nr. ...;
3. ............................, domiciliat in .........., str. .............., nr. ....

Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar, certificatul de casatorie si copia certificatului de nastere al copilului minor.
Pentru stabilirea taxei de timbru depun adeverinta privind veniturile din munca realizate in ultimele 12 luni, certificatul de la primaria ................. privind starea materiala si declaratia autentica de la Notarul public privind veniturile realizate in ultimele 12 luni.

Depun timbrul judiciar in valoare de ................ lei.

Data ...............

Semnatura,

....................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .....................Cerere de divort