Model cerere de liberare conditionataCerere de liberare conditionataDOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ......................., domiciliat in ................, str. ............., nr. ..., va rog sa dispuneti liberarea mea conditionata din executarea pedepsei cu inchisoare in executarea careia ma aflu.

Motivele cererii:

In fapt, prin sentinta penala nr. ........... din ............, pronuntata de ..............., in dosarul penal nr. ......, in baza art. ...., am fost condamnat la o pedeapsa de ........... inchisoare, ramasa definitiva.

Am inceput executarea pedepsei la data de ............. si, pana in prezent, am executat efectiv o perioada de ............, la care se adauga o perioada de ............, considerata ca executata in baza muncii prestate.

Pe toata perioada mentionata mai sus am avut o buna comportare.

In consecinta, va rog sa cereti dosarul meu de la penitenciar, sa constatati ca indeplinesc toate conditiile legale pentru a fi liberat conditionat si sa dispuneti luarea acestei masuri.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 59 C. pen. raportat la art. 28 alin. 3 din Legea nr. 23/1969 si la art. 450 C. proc. pen.

Data ................

Semnatura,

.....................

DOMNULUI PRESEDINTE AL .....................Cerere de liberare conditionata