Model cerere de recuzareCerere de recuzareDomnule Presedinte,

Subsemnatul ......................, domiciliat in ............, str ............, nr...., et...., ap...., in calitate de reclamant/parat/apelant/intimat/revizuent in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr ......... aflat pe rolul acestei instante,

Formulez:

CERERE DE RECUZARE a d-lui judecator/procuror/grefier/expert ............, membru in completul de judecata de astazi ..........., in care este pe rol si judecarea cererii din dosarul mai sus mentionat. Motivele cererii de recuzare:

In fapt, d-l judecator este ruda de gradul ............ cu avocatul paratului/si-a spus parerea cu privire la cauza care se judeca/are un interes in judecarea pricinii, si anume .............. Acest fapt ma face sa ma indoiesc de obiectivitatea sa in solutionarea cauzei.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 27 pct. ..., C.Proc.Civ.

Data .................

Semnatura ............

Domnului Presedinte al Judecatoriei ....................Cerere de recuzare