Model cerere de repunere pe rol a unei judecati suspendateCerere de repunere pe rol a unei judecati suspendateDomnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ............................ cu sediul social in ................, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............... la nr. ....... la data de ............. reprezentata de d-l/d-na .................., in calitate de reclamanta in actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. ...../......... al Judecatoriei .............. va rugam sa dispuneti repunerea pe rol a cauzei susmentionate, suspendata la termenul din .......... datorita ...................... .

Precizam ca suspendarea judecatii s-a facut potrivit incheierii .............. .

In drept, ne intemeiem cererea pe prevederile art. 245 C. de procedura civila.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru.

Data ..............

Semnatura reclamantului

...................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......................Cerere de repunere pe rol a unei judecati suspendate