Model contestatie impotriva deciziei de impunereContestatie impotriva deciziei de impunereDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in ..................formulez prezenta CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE IMPUNERE

nr..... si a bazei de impunere stabilita de..........., cu sediul in............, str.......... nr......judet/sector.............., solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat si pe cale de consecinta, sa desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate, obligand organul emitent............, sa emita o noua decizie de impunere cu o noua baza de impozitare corespunzatoare.

MOTIVELE PREZENTEI CONTESTATII

In fapt, la data de.................organul fiscal, respectiv...............mi-a comunicat actul administrativ fiscal nr. ........din data de.........., prin care parata a dispus..........., act administrativ fiscal ce dispune in mod netemeinic si nelegal ca subsemnatul sa fiu obligat sa..............

De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicit pe aceasta cale sa desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate, respectiv baza de impunere si decizia de impunere nr....../......, obligand organul emitent........, sa emita o noua decizie de impunere cu o noua baza de impozitare corespunzatoare.

In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 43, art. 84-art. 88, art. 175-art. 188 din Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

In dovedirea contestatiei, inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.

Data depunerii...........

Semnatura............

DOMNULUI DIRECTOR AL ...................Contestatie impotriva deciziei de impunere