Model contract de asociereContract de asociere

Incheiat la data ............. intre persoanele din anexa in scopul

intreprinderii

infiintarii ------------------------------ cu denumirea .......................

asociatiei cu scop lucrativ

si sediul in localitatea ....................... prevede ca obiect de activitate

...............................................................................

...............................................................................

Subscriem capitalul social in valoare totala de ................. cota

fiecaruia fiind prezentata in anexa.

Gestionarea patrimoniului se va face de catre .............................

...............................................................................

Organul de conducere al asociatiei este format din ........................

...............................................................................

reprezentat fiind .............................................................

Asociatia se constituie pe perioada .......................................

Lichidarea se va face in conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954 (art. 45).

Beneficiile se impart conform anexei.

Semnaturi

ANEXA la

Contract de asociere

-------------------------------------------------------------------------------

Domiciliul Acte de identi- Participare

Nr. Numele si (localitate, strada, tate (nr., serie, Aport la impartirea

crt. prenumele numarul) eliberat de, la social beneficiului

data de)

-------------------------------------------------------------------------------

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
   

Model - contract cadru de asociere