Modele contracte, contracte cadruModele contracte, contracte cadru


    In aceasta sectiune am inclus o serie de exemple de contracte, modele de contracte, dintre cele mai uzuale contracte cadru utilizate in diverse domenii: comercial, finanicar, bancar si de alta natura.

Iata o serie de modele de contracte uzuale:

    Act aditional la contractul individual de munca; Model antecontract de vanzare - cumparare; contract - cadru de administrare; contract - cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta; contract - cadru de vanzare-cumparare de actiuni-parti sociale; contract - cadru pentru acordarea fondului de microcredite; Model contract cesiune drepturi de autor; Model Contract civil de angajare;

Model Contract de agentie comerciala; contract de amanet; model contract de antrepriza; contract de arenda; contract de asigurare (pentru autovehicule); model contract de asistenta economico financiara; contract de asistenta juridica; Contract de asociere; Model Contract de audit financiar si certificare a bilantului contabil; Contract de barter; contract de cesiune brevet de inventie; Contract de comision; Contract de comodat;

Alte modele de contracte

model contract de concesiune; contract de confidentialitate; contract de consignatie si comision; contract de constituire a dreptului de uzufruct; contract de construire a unei locuinte cu credit; contract de conultanta; contract de credit; contract de depozit; contract de donatie; contract de editare; contract de fidejusiune; contract de franchising; contract de furnizare; contract de gaj; contract de imprumut cu garantie imobiliara; model contract de imprumut cu garantie mobiliara; model contract de inchiriere ; contract de intermediere; model contract de intretinere; contract de ipoteca; contract de leasing; contract de licenta; contract de lucrari;

Modele contracte

Modele contracte, contracte cadru