Model plangere prealabilaPlangere prealabilaDomnule Presdinte,

S.C. ............................., cu sediul in ................., str. .............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judet/sector .................., inmatriculata la Registrul Comertului .............., sub nr. ......., prin reprezentantul legal ....................., in calitate de ................., formulam prezenta PLANGERE PREALABILA impotriva faptuitorului ............................, domiciliat in ................, str. ..........., nr. ..., pentru savarsirea infractiunii de ...................., prevazuta si pedepsita de art. ... din Codul penal.

Motivele plangerii sunt:

In fapt, la data de ............., locul ..............., faptuitorul .................. a creat societatii noastre, prin infractiunea savarsita, un prejudiciu total in valoare de .................. lei, prejudiciu ce se compune din: ...............................

In drept, fapta constituie infractiunea de .................., infractiune prevazuta si pedepsita de art. ... din Codul penal.

Dovedim plangerea cu acte si urmatorii martori:

- ............................................;
- .............................................

Data ..............

Societatea comerciala .........................

Reprezentata prin .............................

Semnatura reprezentantului ....................

Domnului Presedinte al ........................Plangere prealabila